Att komma ihåg vid import

Att importera varor kan te sig som en krånglig del i logistiken men det behöver inte vara så svårt. Som en påminnelse skall nämnas att import innebär att köpa varor från länder utanför EU medan köp från EU-länder kallas för införsel. Det är Tullverkets ansvar att ha koll på varor och annat som korsar de svenska nationsgränserna. Här nämns kortfattat de viktigaste sakerna att tänka på.

Avgifter

När man importerar så är det viktigt att komma ihåg att slutpriset alltid blir dyrare än själva varupriset. Moms tillkommer på varan liksom tullavgifter. Den som driver momsregistrerat företag betalar denna typ av skatt direkt till Skatteverket medan övriga betalar momsen till Tullverket.

Avgiften till Tullverket, den så kallade tullavgiften, varierar beroende på hur mycket varan är värd och vilken typ av vara det är. Olika varor har olika så kallade tullsatser.

Varukoden

För att göra tullhanteringen lättare ska varorna klassificeras. Man ska alltså bestämma vilken varugrupp som varan hamnar inom och sedan ange gruppens nummer i varans dokumentering. Det är detta nummer som länkas samman med tullsatserna, därmed är rätt varukod av vikt för att allting ska bli korrekt när avgifter betalas.

Tillstånd

För vissa varor behövs tillstånd och liknande från Sveriges myndigheter för att överhuvudtaget få importera dem, vilket exempelvis kan gälla tobak eller alkohol. Det är viktigt att alla dessa tillstånd är giltiga vid importen annars är risken stor att varorna refuseras av Tullverket.

Importörregistret

Som importör måste man finnas med i EORI vilket är EU:s register över företag. EORI står för Economic Operator Registration and Identification. Ansökan om att gå med i detta register görs på Tullverkets hemsida och vid godkännande fås ett EORI-nummer.

Tulldeklaration

Vid en planerad import ska en tulldeklaration skrivas och skickas till Tullverket. Däruti ska det anges vad som importeras, varuvärdet för importen liksom vilka tullavgifter och liknande som ska betalas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *