Cross-dockning en hjälp på vägen

Att cross-docka kan var en lösning för visa företag. Det innebär att ankommande gods kommer, antingen med en lastbil eller järnväg lastas om för att sedan levereras till slutdestination. Lasten omlastas till väntande lastbilar, släp eller järnvägsvagnar. Det kan till och med innebära att godset behöver lagras för en kort tid mellan.

Cross-dockning anläggning

En cross-docknings anläggning kan behövas om det är stora kvantiteter av gods som ska lossas och lastas om. Men denna anläggning är inget märkvärdig utan det är en byggnad som ser ut som ett I, en lång rektangulär byggnad. Som har portar på bägge sidor för att underlätta hanteringen av godset. På ena sidan står det ankommande och på den andra sidan det avgående.

Men det kan finnas anläggningar som också ser ut som T och X men det är för flera portar och på så vis blir med kostnadseffektivt.

Fördelar

Att använda sig av cross-dockning kan vara av fördel. Det kan bland annat minska ner arbetskostnaderna genom att lagringstiden minskas. Hanteringen av lagringen behöver inte ha någon arbetskraft. Godset når distributören snabbar, då i slutändan hos kunden.

Dessutom kan kostnaderna för lagring elimineras helt och hållet, i alla fall delvis. Tillgängligheten för utrymmet för försäljningen ökar betydligt. I slutändan i och med att lagringstiderna och kostnaderna för lagerhållning minskas, i och med detta kan behovet av behöva behålla säkerhetslagarna elimineras.

Nackdelar

Det några få nackdelar med att använda sig av cross-dockning. Det kan vara att bland annat att den eventuella partnern till företaget inte har den nödvändiga kapaciteten att kunna lagra det som levereras. För att allt ska fungera behövs det dessutom en lämplig transportflotta för att alla lossning och lastning ska fungera.

Att godset behöver hanteras ytterligare gånger kan leda till att godset skadas. Vissa arbetskostnader kan uppstå eftersom en extra lossning och lastningen. Men framför allt så behövs det ett välfungerande datoriserat logistiksystem, och det är en kostnad som kan vara extra stor för företaget.

Cross-dockningen fungerar väldigt väl!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *