Den militära logistiken

Att lägga fokus på logistik är idag en nödvändighet när man hanterar varor eller människor i stora kvantiteter. De första erfarenheterna av denna nödvändighet skedde inom militären långt innan det var en vardaglig fras inom företag.

Militär logistik

Facktermen logistik är hemmahörande i militära cirklar då det är få gånger som det är så viktigt med ett väl fungerande system som när man är i krig. Militär logistik innefattar bland annat anskaffning, distribution och förvaring av människor, mat, vapen och övriga maskiner såväl som reservdelar, sjukvårdsmaterial och anläggningar. En duktig militärlogistiker känner till behoven innan de faktiskt uppstår och har följaktligen planerat för dem.

Plundringar var vardag

Ordet logistik kommer från grekiskan och dess ursprungliga betydelse sägs vara ”duktig på att räkna”. I tidiga historiska källor förekommer termen företrädesvis i Roms administration.

Fram till 1800-talet var logistikens status inte så hög som den är idag, vilket förmodligen beror på att plundring var ett vanligt sätt att försörja trupperna med vad helst de behövde. Det var naturligtvis ett grymt tillvägagångssätt mot lokalbefolkningarna, dock innebar det att militären inte kunde stanna särskilt länge på en och samma plats då omgivningarna snart blev utarmade.

Napoleon tvingas byta taktik

Någon som fick känna av utarmningen var Napoleon Bonaparte. I hans armé var plundring vanligt men när ryssarna började bränna ner matbeståndet som fransmännen hade räknat med fick han ändra taktik. En liknande svårighet mötte fransmännen i Spanien när britterna blockerade hamnarna och landet präglades av gerillakrig. På grund av detta sägs Napoleon ha varit den första att utveckla regementen vars enda uppdrag var att förse de stridande trupperna med nödvändigheter.

Utvecklingen går framåt

Den militära logistiken blev allt bättre i takt med att den industriella revolutionen fullkomligt exploderade i produktivitet. Tåg och båtar gjorde det möjligt att transportera alla oumbärligheter dit de behövdes och under första världskriget kunde u-båtar hjälpa till att hålla vattnens fraktvägar öppna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *