Effektiv tredjepartslogistik

Logistik omfattar alla de tjänster som krävs för att en vara ska nå från en producent till varans slutkund. Det kan omfatta lagring av varor, plockning, omlastning och diverse olika transporter. Som enskild producent har man kanske svårt att överblicka den mest effektiva transportvägen, de mest effektiva transportslagen och optimal lagerstruktur. Då kan det vara lämpligt att ta hjälp av ett företag som sysslar med s.k. tredjepartslogistik, förkortat 3PL.

Vad är 3PL och vilka tjänster erbjuds?

Enkelt uttryckt är 3PL en outsourcing av hela eller delar av ett företags logistik. När det gäller transporter kan ett företag inom tredjepartslogistik erbjuda olika transportslag till lands eller sjöss, alternativt med flyg. Man kan också hyra in sig i ett lager hos ett 3PL-företag. Oftast betalar man då dels per pallplats, dels för hanteringen av godset, d.v.s. antal inlagringar och uttag ur lagret. Pallplatser brukar vara av storleken en Europall, men även större och mindre pallplatsstorlekar finns definierade för gods av andra dimensioner. 3PL tillhandahåller utrymme, lagerpersonal, plockutrustning, truckar, säkerhetsarrangemang och skalskydd samt de IT-system som krävs för att hålla reda på godsets fysiska plats i lagret, men även lagersaldo och orderpunkter.

Fördelar med tredjepartslogistik

Förutom de uppenbara fördelarna med att man slipper ha en egen fordonsflotta för transport samt lager och tillhörande personal, finns det fler möjligheter till besparing genom att använda 3PL. Med erfarenhet av att hjälpa flera olika företag med logistiken kan ett 3PL-företag föreslå smarta lösningar på lager- och orderstruktur som sedan kan implementeras bakåt i kedjan så att 3PL-kundens produktion ska ge så låga lagersaldon som möjligt med bibehållen leveranssäkerhet.

Ett erfaret 3PL-företag har också förhandlat fram bra avtal med olika transportföretag och känner till hubbar, transportsträckor, transportslag och transporttider som gör att kundens kostnad för transporter minimeras samtidigt som varorna når fram till slutdestinationen på snabbast och säkrast sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *