Exportörens minneslista

Vid export av varor är tillvägagångssättet ungefär detsamma som vid import. Det behöver sällan bli särskilt invecklat och om man kör fast kan man alltid vända sig till Tullverket för att få hjälp. Inom den svenska logistiken innebär ordet export att man säljer varor till länder utanför EU medan ordet utförsel används när man talar om försäljning till länder inom EU. Här är övergripande information om vad som gäller för företag vid export.

Varukoden

Att gruppera varor underlättar tullhanteringen och ger samtidigt en god statistik över vad som köps och säljs av svenska aktörer. Det gäller att fastställa vilken grupp ens varor tillhör och se till att varorna märks med den gruppens nummer i tullpappren.

Tillstånd

För varor såsom läkemedel och kosttillskott kan det krävas att man har tillstånd för att tillverka dem och sälja dem. Vid export är det extra viktigt att dessa tillstånd är i sin ordning, så se till att inget haltar på denna punkt.

Exportörregistret

Economic Operator Registration and Identification är ett register som EU handlägger. Förkortat kallas registret för EORI och för att verka på den europeiska marknaden måste man finnas med däri. Hos Tullverket kan man ansöka om att läggas till i registret och man får ett så kallat EORI-nummer vid godkännandet.

Tulldeklaration

En tulldeklaration ska skrivas och ges till Tullverket när man exporterar varor. I denna anges vad som ska exporteras samt vilket värde varorna i försändelsen har. Deklaration görs smidigt på Tullverkets hemsida men myndigheten tillhandahåller även ordinära pappersblanketter.

Ombud

Inget av ovanstående behöver man själv göra utan det går alldeles utmärkt att ta hjälp av en firma eller annat ombud som specialiserar sig på logistik. Då inga grundavgifter förekommer vid export kan det vara väl värt att lägga några kronor på en tjänst som hjälper ens företag med allt det administrativa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *